Kvalitén är viktig

Ett badrum, kök eller våtrum måste byggas på rätt sätt för att hålla under många år. Det är ofta en investering och blir ett trivsamt rum som man värdesätter och höjer värdet på huset eller byggnaden. Man kan oftast inte se hur arbetet är gjort under ytan bakom kakel eller klinker utan får förlita sig på att det är gjort på rätt sätt. Genom att vi är certifierade och alltid användander de senaste branschreglerna försäkrar du dig om ditt våtrum är kvalitetssäkrat för framtiden.

Vårt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.